Archives

  • Nefs-i Râziyye

    Nefs-i Râziyye

    Eğer nefis, bütün muradlarından ve makamlardan tecerrüd ederek tam bir teveccüh ile Allah’ın rızası yoluna sîreten yönelmiş ise râzıyedir. Ehlullah buyurmuşlardır ki: Nefis bütün arzu ve isteklerinden tecerrüd ederek her vechile Hakk’a ve teveccüh-i tam ile Rahman’a yöneldiğinde ve ...