Archives

  • İmâm-ı Şâfiî’den Nasîhatler

    İmâm-ı Şâfiî’den Nasîhatler

    Biri İmâm-ı Şâfiî’den nasîhat isteyince buyurdu ki: * Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbâdeti ve tâatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyâlıklarına özenmeye değmez. * Hiçbir kimse ...