Sülûkun Mertebeleri / Tebettül

Sülûkun Mertebeleri / Tebettül

Allah u Azimüşşan bir âyet-i kerimesinde şöyle buyuruyor; “Rabbi’nin adını an ve herşeyi kalbinden çıkarıp sadece O’na yönel”. (Müzzemmil,8)

Beyzâvî şöyle dedi: “Rabbinin adını anmaktan murad; teşbih etmek ve gece gündüz O’na ibadet etmektir. Kur’an okumak ve ilim tahsil etmektir.

” Tebettül; masivayı bırakıp herşeyi ile Allah’a yönelmektir. Hatta ehl-i tahkike göre cennet ve ahiret hayalini bırakıp Allah’a erişmek ve O’na muttasıl olmak için tevhide girmektir.

Meselâ bir kimse yalnızca cennet beklentisiyle ve ahiret endişesiyle Allah’a yönelse, bu yöneliş hakikî bir yönelme değildir. Ve bu yolda dünyadan tecrit olmuş olur ve tebettül, bütün mâsivadan kopup Allah’a yönelmektir. Nefsin heva ve hevesinden el çekmektir. Ve bununla beraber; Allah’tan başkasına itimat etmekten, O’ndan başkasından korkmaktan, medet ummaktan ve yardım beklemekten ictinâb etmektir.

 

Minhacü’l Fukara
İsmail Ankaravî Dede

Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe

0