İhlâs Nedir ?

İhlâs Nedir ?

Allah u azimüşşan bir hadis-i kudsîsinde şöyle buyuruyor:
“ihlas, benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan seçtiğim kimselerin kalbine emanet olarak bıraktım.”

İhlâs: Dinî amelleri, ucûp ve riyadan temizleyip halis hale getirmektir. Nitekim Allah(cc) bir âyet-i kerimesinde, “iyi bilinmelidir ki hâlis din Allah’ındır.” buyurmaktadır.

Şeyhü’l-islâm hazretleri ihlâsı şöyle tarif etmektedir:
“ihlâs, insanın yapmış olduğu ameli bütün şaibelerden temizlemesi ve gösterişi terketmesidir. Ve amele itimât etmemektir. Zira amele itimât eylemek irfanın noksanlığına işarettir.”

ibn-i Atâ hazretleri şöyle buyuruyor:
“Amele itimât etmek hakikate vakıf olanlar nezdinde zillettir.” Sevap kazanmak için amel etmek ve ihlâsa yönelmek, ihlâsı elde etmeye mânidir. Ve bir kimsenin şöhret için amel etmesi de ihlâsa mânidir, işte ihlâs, bütün bunlardan amelleri uzak tutmaktır.

Ebu Osman Mağribî şöyle buyuruyor: “ihlâs, içerisinde nefsin haz duyacağı ve böbürleneceği şeyin bulunmadığı halettir.” Daha da ötesi, ihlaslı olanın kendini muhlis görmemesidir. Onun için “ihlâs, senin kendini ihlâslı görmemendir.” diye tarif edilmiştir. Zira İhlasın devamı tevâzuyla mümkündür.

Hakikat şu ki, ihlas yalnız ve yalnız Allah için ve onun rızasını kazanmak yolunda yapılan ibadetle kazanılır.

Minhacü’l Fukara
İsmail Ankaravî Dede

Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe

17