3

Nutk-u Şerif

Hak suretidir âlem-i imkân ile Âdem
Bundan güzeli nerde ki Cennet’te mi sandın

Her yer ne güzel menba-ı hüsn, insan güzeli
Sende bu cemâli, huri gılmanda mı sandın

Her yerde, fakat arifin kalbindedir Allah,
Yoksa sen onu arz u semâvâtta mı sandın

Dünyâ diyerek geçme sakın, burdadır her şey
Mîzân ü sırât’ı mutlaka orda mı sandın

Cennet ü dûzah, gatmm ü sürür, zulmet ile nûr
Yaptıklarının gölgesi, hâriçte mi sandın

Bilgin sana kıymet, talebin neyse osun sen
İnsanlığı sâde yiyip içmekte mi sandın

Hâlin ne ise müşteri sen oldun o hâle
Noksanı meğer adl-i ilâhîde mi sandın

Fikrim bu benim, virdim ise her lahzada âh
Sen âh-ı ateş-sûzumu beyhude mi sandın

Yeniler her âh ile Ken’ân ahd-i Elest’i
Ahım acaba nefha-yı hâbîde mi sandın

Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: Yusuf Ömürlü
Nutk-u Şerif’i Okuyan: Ömer Tuğrul İnançer
Rast İlahi: Ahmet Özhan

0