Kurani kerimde üç türlü namaz vardır !

Kurani kerimde üç türlü namaz vardır.

1 – Salati vukuta ( vakitlerle ilgili namaz)

2 – Salatü vusta ( orta namaz,kalp namazı)

3 – Salatü daimün ( her nefeste daimi olan )

Bu namazlar ayrı ayrı olmayıp iç içedir.

1 – Salat-ı Vukuta:
Her gün kıldığımız tadili erkaniyle ifa edilen namazdır. Zahir olarak bedensel olup,kıyamı,rükusu ve secdesi ile günde 5 vakitte kıldığımız namazdır. Namaz miraçtır. Miraç ise hakla beraber olmaktır. Bunun tefekkür manalarını kişi bilmeye bilir. Fakat emri ilahiye olduğu için kılmak mecburiyeti vardır.

2 – Salat-ı Vusta:
Yani kalp namazı olarakta tabir edebiliriz. Bu namazda diyer namazın içinde,fakat kişi gönül mescidine girip bu namazı orada kılmaktadır. Her ne kadar bedensel bütün şeri hükümleri uygulaması zahiren gerekli olsada,o kişinin gönül mescidinde ,ruhunu imam yapıp, sıfatlarını cemaat yaparak Allahın uluhiyetine doğru kıldığı namazdır. Ruhun imam olması,bütün sıfatlarından kemalatı ile rahman olan cenabı hakkı zuhura getirmesidir.zaten vücutta ruh imam olduğu için ruh daima emrediyor, sıfat olan kulaklar duyuyor,gözler onun emriyle görüyor. Dolayısıylada ,Ruhun tecellilerine tabi olan cemaat durumundaki sıfatlarda ,imama uymuş oluyorlar. Böylece tefekkür ve kıyam tecellilerini,rüku tecellilerini,secde tecellilerini zevk eder. Rabbıyla sevişir ve konuşur. Bu kişiler irfaniyet sahibi olup arif kişilerdir.

3 – Salat-ı Daimün :
Daima kesintisiz cenabı hakkın cemalullahını müşahede etme halidir. Hakta hak olanlar haktan gayri nesne görmedikleri için, her yüzde onu daima seyrederler. bu kainatı gönül içinde seyretme halidir.için dışa zuhuratı ,dışın içe hayalatı her biri hep hakkın bir tecellisi ve yüzü olmuştur. Gören, görme, ve görünenin birliğine ermiştir. Her tecelli onun için miraçtır. Cenabı Allah bizlerede bu zevki ihsan etsin amin.

 

Tevhid Deryası

Ahmet Arslan

4