Esma Nedir ?

Esma Nedir ?

Esmâ bir bildirgeçtir; kendi vücûdu yoktur. İnsânın sıfâtlarını bildirmeğe yarar. Lutfi Filiz / NS

Esmâ’dan başlayarak inceleyelim ;
Esmâ manalara verilen isimlerdir.

“Her bir kelime ifade ettiği mananın o surette zuhurundan başka birşey değildir” bu soz aslında herşeyi anlatsa da anlayışı daha da açmak sanırım gerekecek.

Hayvan’a hayvan denmesinin insana insan denmesinin nedeni şekildeki yanizuhur edişteki farklılıklardan ileri geliyor. İsimler birer kelimedir. Yani İNSAN ve HAYVAN gibi.

Allah, yani; yaratan, var olan “Mukaddes Zat”‘ın kendini bildirmek istediği nispette yarattıklarında farklı zuhuratlar, yani meydana getirişler sergilemiştir.
Diğer mahlukatlar özellikleri nispetinde, bir kısım esmalar ile sınırlandırılmışsalar da ( Hayvan, Bitkiler vb ) İNSAN’da bu farklılık gösterir. Bunu şu ayetten anlarız ;

“Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: «Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.» dedi.”BAKARA – 31

Hazır girmiş iken ayetlere bundan onceki ayette de şu şekilde geçiyor ;

“Bir zamanlar Rabb’in meleklere: «Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım» demişti. (Melekler): «A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz» dediler. (Rabb’in): «Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.» dedi.”BAKARA – 30

Yani Allah insanı yaratmadan once yarattıgı Melek’lere yaratacagı baska özelliklerinin birleşimi olan bir ŞEY’den (insan) haber veriyor lakin bu vereceği özelliklerin kendinde olmadıgı icin Melek’lere şu soruyu sorar ; «Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.»

işte bu sorudan sonra meleklerin cevabından anlarız ki Meleklerde olmayan esmalara sahibiz. “Dediler ki: «Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin».” BAKARA – 32

“Âdem’e isimlerin hepsini öğretti” İşte insan bu ayetlerden yani işaretlerden anlaşılacağı üzere Allah’ın kendi isimleri yani özelliklerini talim ettirdi, öğretti, verdi. Bunları verirken de Halifelik sıfatını lutfetti. “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” BAKARA – 30

0