Ervah-ı Ezelde Evvelki Safda

Ervah-ı ezelde evvelki safta

Elest bezminde ben bela dedim
Ruhlar aşk ateşinden düştü meydane
Kimi küfre vardı kimi imane
Saf be saf olarak durduk divane
Münkirler la dedi ben illa dedim

Ne çare kün emri vukua geldi
Eşya ve mahlukat hep zahir oldu
Her ervah kendini bir yolda buldu
İmanı ikrarı ben sana dedim

Vakti mürur eder harab ehlinin
Meded senden ey şah ey şah diyerek
Rica halvetinde niyaz babında
Geçti ömrüm eyvah eyvah diyerek

Kavs-i kuzah gibi bükmüş belini
Hatmetmiş cihanın tutmuş dilini
Gözüm göğe dikmiş ???? elini
Doğmaz mı ola ol mah ol mah diyerek

Dertli aşk ateşinden olmuştur irşad
Memalik-i aşkı eyledi abad
Şişesin taşlara vururdu Ferhad
???? ???? Allah Allah diyerek

Seslendiren : Hafız Nezih Tolan

0