Araba Metaforu

Madeni ruh arabanın iskeleti ve akslarıdır, bitkisel ruh arabanın gövde kısmıdır, hayvansal ruh atlar ve kişisel ruh ise sürücüdür. İnsani ruh, gizli ruh ve en gizli ruhla birlikte arabanın içinde oturan sahibidir.


Arabanın düzenli çalışabilmesi için bütün ruhların sağlıklı olması ve hep birlikte çalışması gerekir. İskelet güçlü, tekerlekler ve aksların sağlam olması gereklidir. Çatı ve pencereler yağmura karşı sugeçirmez olmalıdır. Eğer araba bozulursa seyehat sürdürülemez. Birisi beyaz birisi siyah olan atlar sağlıklı olmalıdır. Siyah at öfke ve korkuyu beyaz at tutkuları temsil eder. Onların motivasyonu olmadan hiç bir yere varamayacağımız için hayvansal ruha ve onun dürtülerine ihtiyacımız vardır. Yahudi hristiyan geleneğinde sıklıkla atları dövmemiz (bedeni aşağıla) ve aç bırakmamız gerektiği,böylece güçsüzleşerek üzerimizdeki etkilerinin azalacağı telkin edilmektedir.

Tasavvufta araba modelinde ise, atların mümkün olduğu kadar güçlü ve sağlıklı olmasını isteriz. (Ayrıca onların itaatkar ve iyi eğitimli olmasını da isteriz.) Eğer bütün bunlar sağlıklıysa bazı ruhların hasta ve zayıf olması durumuna nispetle, bu dünyada daha dengeli bir yaşamı başarabiliz.

Sürücünün atlarını yönlerdirecek ve arabayı doğru sürecek kadar güçlü ve usta olması gerekmektedir. Belki de en önemlisi sürücünün araba sahibinin talimatlarını izleyebilmesi gerekir. Ancak sürücünün seyahatı anlamak ya da doğru menzili keşfetmek üzere yetişmiş olması gerekmez bu araba sahibinin işidir. Araba sahibinin mutlaka güçlü ve anlaşılır olması ve sesini yükseltebilmesi gerekir. Böylece sürücü doğru kararları verebilir. Bir çok insanda sürücü ile araba sahibi arasındaki konuşma borusu kullanılmadığı için tıkanmıştır. Aslında sürücü arabanın içinde bir sahibi olduğunu unutmuş ve yönetimi eline almıştır. Ego harika bir hizmetkar ancak kötü bir efendidir.

Tasavvuftaki zikir uygulaması, bir düzeyde sahibin durgun ve kısık sesini duymayı, bir başka deyişle içimizdeki yüksek ilhamları ve kutsalı duymayı öğrenmek anlamına gelir. Pratik yaparak içimizdeki en kutsal yapıyı daha açık daha yüksek ve daha kolay anlaşılır hale getirebiliriz.
Arabanın bütün parçalarının uyum içinde işlemesi gerekir. Eğer araba yönetimi ele alırsa, ortada seyahat diye bir şey kalmayacaktır. Hiçbir şey hareket etmez, çünkü bir yere gitmek için motivasyon yoktur.

Madeni ve bitkisel ruhlarda motivasyon bulunmaz. Eğer atlar kontrolü ele alırsa arabayı en güzel yonca tarlasının oldugu yere götürecek araba oraya batıp kalacaktır. Hayvansal ruhta motivasyon vardır yalnız bu içgüdüsel tatminle belirlenen kısa süreli bir motivasyondur. Aynı şekilde ne kadar çukurlar ve engellerin etrafında sürerse sürsün sürücü de doğru menzili seçecek kapasiteye sahip değildir. Araba sonunda muhtemelen bir tavernanın önünde park edcektir. Kişisel ruhun zekası harika bir araçtır; ancak sınırlı ve ben merkezlidir. Arabayı menziline götürmesi için insanı, gizli ve en gizli ruhlara ihtiyacımız vardır. Bu ruhlar gerçek bir insanoğlu olarak dolu bir yaşam sürmek için gerekli şefkat irfan ve ilahi klavuzluğa sahiptir. İdeal olanı 7 ruhun uyum içinde çalışmasıdır. Eğer ruhlardan herhangi birisi çalışmazsa araba seyahate devam edemez.”

Kalp, Nefs ve Ruh
Prof. Dr Robert Frager

1