Allah lâfzının oluşumu

sim” de budur. Bunun hakikatini anlamak mümkün değildir.
İşte bu “hu” Allah kelimesinin oluşumunu sağlayan sondaki “hu”dur.
Fakat varedilişte ilktir. Bilindiği gibi “hu” bulunduğu yer icabı yazıda bazen
iki gözlü bazen tek gözlü olması bütün varlığı bünyesinde topladığını ifade
etmesidir. Daha sonra oluşacak bütün varlıkların kendilerine has özel
hüvviyyetleri kaynaklarını buradan almaktadırlar. Ve yine bu “hu” ağıza en
uzak yerden yani mideden, yani batında

0